Staňte se členem

a podpořte svobodu, solidaritu, spravedlnost a sociálně odpovědný rozvoj naší země!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti? Nesouhlasíte s politikou pravicové Nečasovy vlády?

Nadávat a kritizovat nestačí. Můžete se angažovat. Staňte se členy České strany sociálně demokratické.

Proč vstoupit do ČSSD?

 • ČSSD je nejstarší fungující českou demokratickou politickou stranou. Již více než 130 let se hlásí k hodnotám svobody, spravedlnosti a solidarity. Sociální demokraté bojovali v minulosti nejen za základní sociální vymoženosti (osmihodinový pracovní den, všeobecné volební právo, sociální zabezpečení) ale také bránili politickou svobodu proti nacistické i komunistické totalitě. ČSSD je jedinou sociálně demokratickou stranou v postkomunistické Evropě, která nevznikla transformací z komunistické strany.
   
 • Sociální demokraté hájí standardní západoevropský model sociálního státu proti pokusům české pravice o jeho demontáž, které ohrožují demokratický vývoj v naší zemi.
   
 • ČSSD je demokratickou politickou stranou otevřenou všem zájemcům o členství, kteří sdílí sociálně demokratické hodnoty. Nediskriminuje žadatele o členství na základě rasy, pohlaví nebo náboženství. Ve svém vnitřním fungování se opírá o stanovy a rozvinutý systém vnitrostranické demokracie. Prosazuje rovnost příležitostí a usiluje o větší zastoupení žen ve veřejném životě.
   
 • ČSSD nabízí svým členům řadu možností osobního rozvoje a uplatnění jejich schopností ve veřejném životě. Má propracovaný systém vnitrostranického vzdělávání a aktivně vyhledává nové talenty do veřejných funkcí. Umožňuje svým členům získávat nové zkušenosti, informace i společenské kontakty. Při výkonu jejich politických funkcí poskytuje svým členům odbornou podporu.
   
 • ČSSD není jen politickou stranou, ale i komunitou lidí sdílejících společnou hodnotovou orientaci. Spolupracuje s odbory, s občanskými iniciativami a hnutími na obranu sociální spravedlnosti a demokracie. Má kolem sebe síť přidružených organizací (Mladí sociální demokraté, Sociálně demokratické ženy, Masarykova demokratická akademie, Dělnické tělovýchovné jednoty), které umožňují jejím členům i sympatizantům rozvíjet řadu společenských, sportovních nebo odborných aktivit.

Pokud se rozhodnete stát členem ČSSD, kontaktujte organizaci ČSSD v místě Vašeho trvalého bydliště.

On-line přihláška do ČSSD klikněte zde